Inleiding

Port Vision verschaft u een beter zicht op uw jachthaven dan ooit tevoren en biedt u het gemak van één enkele applicatie waarin u alle activiteiten op het gebied van relaties, boten, ligplaatsen en contracten kunt verwerken. Alle functionaliteit is speciaal voor jachthavens ontwikkeld en helpen uw medewerkers niet alleen om eenvoudig en overzichtelijk gegevens op te halen en te rapporteren, maar voorziet ook in de nauwkeurige en tijdige business intelligence die nodig is om snel actie te kunnen ondernemen. Port Vision maakt complexe taken voor het beheren van uw ligplaatsen eenvoudiger door het stapsgewijs doorlopen van voorgedefinieerde procedures, middels het gebruik van zogenaamde ’Wizards’. Dankzij de eenvoudige procedures voor het beheren, openen en delen van gedetailleerde informatie helpt Port Vision uw medewerkers om het aantal klant contacten te vergroten. Een van de lastigste aspecten tijdens de implementatie van een bedrijfsomvattend systeem was altijd de lange leercurve. Gebruikers werden gehinderd door onbekende technologieën en de prestaties werden hierdoor negatief beïnvloed. Port Vision is dankzij de vertrouwde interface en intuïtieve functies voor uw medewerkers echter eenvoudig onder de knie te krijgen en zeer gebruiksvriendelijk. In combinatie met Unit4 Multivers sluit ook uw financiële administratie naadloos aan en bespaart u nog meer werk. Port Vision is zeer eenvoudig up-to-date te houden. Nieuwe versies kunnen via internet zonder tussenkomst van een consultant worden geïnstalleerd.

Voordelen

Port Vision biedt u o.a. de volgende voordelen:

  • Alle activiteiten op het gebied van relaties, boten, ligplaatsen en contracten binnen één applicatie
  • Eenvoudige en heldere gebruikers interface
  • Mogelijkheid om de financiele administratie vergaand te integreren met Unit4 Multivers
  • Mogelijkheid om te koppelen met Unit4 Multivers Kassa voor het afhandelen van uw kas transacties
  • Modulair opgebouwd, dus eenvoudig uit te breiden naar uw wensen
  • Port Vision is zeer eenvoudig up-to-date te houden. Nieuwe versies kunnen via internet zonder tussenkomst van een consultant worden geïnstalleerd

Relatie beheer

Ligplaatshouders, passanten of leveranciers; al uw relaties kunnen worden opgeslagen in Port Vision met alle benodigde gegevens. Relaties kunnen vrij worden ingedeeld in categorieën waardoor een duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten relaties ontstaat, terwijl deze toch overzichtelijk zijn opgeslagen in één systeem. U kunt contactmomenten vastleggen zoals in- en uitgaande telefoontjes, afspraken en werkzaamheden en deze direct verwerken in bijvoorbeeld een opdrachtbon voor de verdere afhandeling hiervan. Het versturen van mailings naar individuele relaties of groepen van relaties op papier of via e-mail is eenvoudig te realiseren. Ook het versturen van SMS-berichten behoort tot één van de standaard mogelijkheden.

Boot beheer

Naast een groot aantal boot eigenschappen kunnen binnen Port Vision foto’s van de boot en de kiel worden opgeslagen. Deze afbeeldingen zijn op elke werkplek te raadplegen; een handig hulpmiddel bij het uit het water hijsen van boten.

Contract beheer

Port Vision onderscheidt drie soorten contracten; seizoenscontracten, verhuurcontracten en eenmalige orders. Voor elk contracttype is het mogelijk om contractregels op te bouwen met gegevens die zijn opgeslagen bij de boot of de ligplaats waarop het contract betrekking heeft. U kunt hierbij denken aan een formule die rekent met de lengte van de boot of de oppervlakte van de ligplaats voor de bepaling van het liggeld. Ook een combinatie van verschillende kenmerken kan worden gebruikt in de contract regels.

Seizoenscontracten

Vaste ligplaatshouders worden gekoppeld aan een ligplaats met het contracttype van het betreffende seizoen. Deze contracten kunnen aan het begin van het seizoen eenvoudig worden gefactureerd en geïncasseerd.

Verhuurcontracten

De verhuur van artikelen of materialen wordt beheerd en financieel afgewikkeld door het maken van een verhuurcontract. U kunt hierbij denken aan de verhuur van een waterfiets of een zeilboot. Ook kunnen met dit contracttype facturen worden gemaakt voor bijvoorbeeld toertochten of evenementen in de jachthaven.

Orders

Opdrachten die eenmalig worden uitgevoerd en worden berekend aan een ligplaatshouder of passant worden ingevoerd met een ordercontract. U kunt hierbij denken aan hijswerkzaamheden of het afspuiten van een boot. Ook de verbruikte materialen, de gewerkte uren en eventueel de huur van de werkplaats kunnen worden berekend met behulp van de rekenregels.

Passanten

Port Vision heeft een uitgebreide passanten module aan boord waarin de passant- en bootgegevens worden opgeslagen. De passanten kunnen eenvoudig worden toegewezen aan een vrije ligplaats en het systeem maakt automatisch een tijdelijk passantencontract aan en zorgt voor een factuur of een openstaande post op een gekoppeld kassasysteem. Via het planbord is in één oogopslag te zien in welke ligplaatsen passanten zijn geplaatst.

Vrijmeldingen

Ligplaatshouders die tijdelijk geen gebruik maken van hun ligplaats in de haven kunnen worden vrij gemeld. Deze ligplaatsen worden hiermee automatisch beschikbaar gesteld voor passanten.

Planbord

Het planbord geeft een grafische weergave van alle ligplaatsen en hun status in de tijd. Hierdoor heeft een havenmeester in een oogopslag het volledige overzicht van de status van de haven op dit moment of in de toekomst.

Rapporten en documenten

De ingebouwde rapport generator stelt u in staat om snel en eenvoudig rapporten aan te passen aan uw wensen en eisen. De rapport generator geeft u standaard de mogelijkheid om rapporten te e-mailen naar uw relaties of deze te exporteren naar elk gewenst formaat. Daarnaast kunnen alle opgeslagen gegevens eenvoudig worden samengevoegd in Microsoft Office Word documenten waardoor u eenvoudig mailings kunt maken.

Kassa koppeling

Port Vision heeft een koppeling met Unit4 Multivers Kassa welke het mogelijk maakt contante verkopen te registeren, passanten af te rekenen of de contante betaling van gemaakte facturen af te handelen.

Wat bieden wij

Twinvision Software kan alle aspecten van de implementatie van Port Vision voor u verzorgen, van de installatie van de database en de software, import van bestaande gegevens, tot en met trainingen van de gebruikers. Samen met u bepalen we de informatie behoefte en ontwikkelen indien gewenst ook rapporten en dashboards. Ook het opzetten en inrichten van een webportal kunnen wij voor u verzorgen.

Technische gegevens

Twinvision Software maakt gebruik van Microsoft SQL Server® om de gegevens op te slaan. Dit biedt een stabiele, snelle en schaalbare database omgeving. Port Vision is gemaakt in Microsoft .NET en is beschikbaar voor het Microsoft Windows platform. Port Vision kan naadloos koppelen met Unit4 Multivers.

  • Neem voor meer informatie neem contact met ons op 
  • Port Vision, relatiebeheer, contractbeheer, passantenbeheer, Unit4 Multivers, Unit4 Multivers Kassa

MEER INFORMATIE